Jön az egységes úniós áfa?

Az Európai Bizottság elszánta magát az általános forgalmi adó (áfa) szabályozásának uniós szintű egységesítésére. A hatékonyabb adóbeszedés, uniós szinten is átlátható szabályozás munkahelyteremtő hatással is jár, miközben növeli a beruházások értékét. A hosszú távú cél rendkívül ambiciózus: az egységes európai héa-övezet megteremtése – olvasható a Mazars adótanácsadó elemzésben.

Az Európai Bizottság egyszerre ígér rugalmasságot és kemény fellépést: a cél a hozzáadottérték-adó (héa) szabályok egységesítése, a csalások megelőzése, tisztességesebb piaci körülmények kialakítása és persze az adminisztráció csökkentése.

A Mazars értékelése szerint az Európai Bizottság valóban elszánta magát a hazánkban általános forgalmi adóként ismert adónem szabályozásának uniós szintű egységesítésére. A hatékonyabb adóbeszedés, uniós szinten is átlátható szabályozás munkahelyteremtő hatással is jár, miközben növeli a beruházások értékét. A hosszú távú cél rendkívül ambiciózus: az egységes európai héa-övezet megteremtése.

Time to decide – eljött a döntés pillanata, szögezi le már címében is az Európai Bizottság új, április 7-én bemutatott akcióterve, amelynek célja, hogy modernizálja a jelenlegi hozzáadott-értékadó szabályokat. A rendszerhibák felszámolása révén növelhető az adóbeszedés hatékonysága és csökkenthető az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció. A brüsszeli vélemények szerint a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő csalási lehetőségek ellen hatékony fellépést jelenthet az egységes uniós héa-övezet kialakítása.  Jó hír, hogy a Bizottság mindezt nem a szabályozás további szigorításával, hanem a rendszer rugalmasabbá tételével kívánja elérni.

A XXI. század kihívásaival csak egy átszabott héa-rendszer kialakítása tudja felvenni a versenyt. A cselekvési terv az első lépés abba az irányba, hogy az EU-ban egységes héa-területet hozzanak létre. Az akcióterv szerint ez támogatná a tisztességesebb egységes piac kialakulását, és segítene abban, hogy a versenyképesség növelése mellett a munkahelyek száma és a beruházások értéke is növekedjen – mondta Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

Bár az EU-ban mindenütt létezik hozzáadottérték-adó, az áfa-kulcsok meghatározása jelenleg a tagállamok hatáskörébe tartozik. Mindegyik országban van egy általános héa-mérték (minimum 15 százalék), amely elvileg az összes értékesített árura és szolgáltatásra érvényes, és léteznek kedvezményes adókulcsok, amelyek az áruk és szolgáltatások szűk körére vonatkoznak. Egyes országok bizonyos értékesítésekre rendkívül kedvezményes (de minimum 5 százalék-os) adómértéket alkalmazhatnak.

Az akcióterv kulcsfontosságú lépései:

  • Csökkenteni kell a héa-rést, ami a különbség a fizetendő héa és az adóhatóságok által ténylegesen beszedett héa között. Javítani kell a tagállami és EU-n kívüli államokkal való együttműködést, ezáltal növelve az adóbeszedések hatékonyságát.
  • Egyszerűsödik az adminisztráció: az EU lebontja az akadályokat a Közösségen belüli elektronikus kereskedelem területén is, különösen kis- és középvállalkozások vonatkozásában. A Bizottság célja, hogy kiterjesszék a jelenlegi elektronikus és online kereskedelemmel összefüggő One Stop Shop mechanizmus alkalmazását, és emellett támogassák az induló start-up vállalkozásokat is.
  • A héa-kulcsok használata során több rugalmasságot kapnak a tagállamok a csökkentett adómértékek kivetése tekintetében; lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek egy hatékony rendszer kialakításáról, mindaddig, amíg ez nem eredményez torzulásokat a rendszerben.

A legizgalmasabb akciópont az egységes európai héa-terület létrehozása. A javaslat alaposan megváltoztatná a Közösségen belüli termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás rendszerét, mégpedig oly módon, hogy ezeket az ügyleteket is belföldi tranzakcióként kezeli. A héa-t a származás országának szabályai szerint kellene meghatározni, de a felhasználás országának az adómértékével. Ezután a származás országa szerinti adóhatóság szedné be az adót, és továbbítaná a vélelmezett felhasználás szerinti tagállamnak.

Napi.hu, 2016. június 20. hétfő, 10:15